Kampoppsett Agder Cup 2018

Postet av Flekkefjord FK den 23. Mai 2018

Da er kampoppsett til årets cup klart.

Du finner det her:

www.profixio.com/matches/agder...


Vi må rette en stor takk til Jan Sigbjørnsen som har brukt utallige timer på å sette dette i sammen!Dugnadsliste Agder Cup

Postet av Flekkefjord FK den 14. Mai 2018

Fredag 1. juni, Lørdag 2. juni og Søndag 3. juni

Dugnadsliste: Dugnad Agder Cup 2018.pdf- pr 30.05.18

OBS! Det er gjort noen endringer. Hovedsaklig endringer vedrørende nattevakter på skolene. Vi skal ikke bruke Ueneshallen og dermed er disse vaktene flyttet til Sunde Skole.


Viktig informasjon til de som skal være badevakt: DUGNAD I SVØMMEHALLEN - Agder Cup.pdf


Fredag 1. juni til søndag 3. juni arrangeres Agder Cup 2018. Arrangementet vil foregå alle disse tre dagene. Dette er et meget viktig sportslig og økonomisk arrangement for FFK som medfører at alle medlemmer må ta del i arrangementet uansett om de har andre roller/verv i FFK i sesongen 2018.

Agder Cup er klubbens største arrangement og dette er med på å finansiere hele klubben. Arrangementet er så stort at vi er avhengig av dugnadsinnsats fra alle. Vi håper derfor at dere alle viser ansvar og stiller opp på deres oppsatte vakter/dugnad. Det er også en god del andre dugnadsarbeidere i sving som ikke står på denne listen, blant annet dommere.

For alle gjelder følgende:

Du må selv skaffe stedfortreder eller bytte innbyrdes dersom du ikke selv kan stille på oppsatt tid. Du er selv ansvarlig for at denne personen kommer. Det blir kaos dersom noen uteblir, så vær ditt ansvar bevisst.

Det tas forbehold om at det kan skje omrokkeringer underveis!

De som har fått vakter på slutten av dagen må være med å rydde. Kampoppsettet er ennå ikke ferdig. Vet derfor ikke når kampene er ferdig verken lørdag eller søndag. Derfor har vi et lite forbehold angående slutt tid på hver dag.

Dersom annet ikke er oppgitt så er fremmøte i sekretariatet på stadion (ved porten).

Som følge av nye regler for overnatting så krever dette stor dugnadsinnsats som nattevakter på skoler. Vi må stille med en vakt pr 50 overnattende.

Det er en stor kabal å få til å gå opp hvert år, og i år har vi måttet bruke det vi har av tilgjengelige foreldre, trenere, spillere og andre hjelpere – så vi ønsker på forhånd å takke alle som stiller på dugnad til årets cup!

Vennlig hilsen

Flekkefjord Fotballklubb

 

Spørsmål vedrørende dugnadslistene kan sendes til: post@flekkefjordfk.noTelenor Xtra 2018/2019

Postet av Flekkefjord FK den 4. Mai 2018

5.-7. klasse (2008-2006)

Nye søkere sender navn/fødselsdata og kontaktinformasjon til uglem.ingmar@gmail.com eller via sms (91326930)/messenger. Fjorårets deltakere søker via facebook og gruppen Telenor Xtra FFK. Skriv inn antall økter og velg tirsdag eller torsdag hvis kun en økt er ønskelig.

 

4. klasse (2009)

Nye søkere sender navn/fødeselsdata og kontaktinformasjon til sigurd.aatland@sor.no eller via sms (41618151)/messenger. Fjorårets deltakere søker via facebook og gruppen Telenor Xtra 2009. Aktuelle dager er mandager og fredager. På fredager foregår treningene på kunstgresset hele året. Skriv antall dager som er aktuelt. Hvis en økt er ønskelig, så er det mandag som er aktuell dag.

 

3. klasse (2010)

Søkere sender navn/fødselsdata og kontaktinformasjon til sigurd.aatland@sor.no eller via sms/messenger. 

 

Opptak gjennomføres snarest mulig etter utløpt frist som er tirsdag 22.mai 2018.Ekstraordinært årsmøte

Postet av Flekkefjord FK den 9. Mar 2018

FFK innkaller til ekstraordinært årsmøte på Klubbhuset mandag 26. mars 2018 kl 19.00.

Saker til behandling: regnskap for 2017