Ekstraordinært årsmøte 2022 :

Postet av Flekkefjord FK den 20. Mar 2022

Til medlemmene i Flekkefjord fotballklubb.

Innkalling til ekstraordinærtårsmøte i Flekkefjord fotballklubb 04.04.2022 kl 19 i klubbhuset.

Saker: Styrets årsmelding, medlemskontigent 2022, revidert regnskap 2021, budsjett 2022 og valg.

Saker som ønskes å ta opp på ekstraordinært årsmøtet må sendes styret senest 01.04.2022 til post@flekkefjordfk.no.

Hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen styret.