Gjennomgang sportsplan 20.10.15 kl 2000

Postet av Flekkefjord FK den 1. Okt 2015


Sportsplan
FFK er en stor klubb hvor det er behov for en rød tråd og overordnete mål og planer for klubbens sportslige aktiviteter. Hensikten med en sportsplan er å ha et styringsverktøy som forankrer viktige målsetninger, prioriteringer, kriterier og krav til prosesser i klubbens styrende organer. Den skal være et verktøy for at trenere og ledere i klubben skal tenke mest mulig likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet som gjøres og hindre for store ulikheter på tvers av årskull. Sportsplanen skal gi alle i og rundt klubben (spillere, trenere, foreldre osv.) en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet drives og skal foregå. På denne måten ønsker vi også å bidra til ryddighet og åpenhet rundt kriterier for (ofte) vanskelige prosesser som eksempelvis lagspåmelding, utvelgelse til tiltak (sone og krets), hospitering osv.

For treneren skal sportsplanen være et hjelpemiddel og styringsverktøy i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen mot spillergruppa. For klubblederen skal sportsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og kommunikasjonen med klubben for øvrig.

Hovedstyret nedsatte på sitt møte i slutten av april en redaksjonskomite bestående av Ole Christian Bjerke, Ingmar Uglem og Rolf Lien som fikk i mandat å lede arbeidet med å få utarbeidet en sportsplan for FFK. Målet var å ferdigstille en plan med endelig styrebehandling i løpet av oktober 2015.

Gruppen har jobbet gjennom sommeren og la et foreløpig utkast fram på et fellesmøte med hovedstyret og sportslig utvalg 14. september. Basert på innspill fra dette møtet ble det utarbeidet et revidert utkast som følger vedlagt denne mailen. Det vil være hovedstyret som vedtar innholdet i planen mens sportslig utvalg (SU) har et særlig ansvar for at den følges opp.

Målsetningen om «Flest mulig – lengst mulig – best mulig» kan kun oppnås gjennom kompetente og engasjerte trenere og lagledere. Vi ønsker at flest mulig skal få mulighet til å komme med innspill til innholdet i planen og derigjennom få et eierskap til den.

Gjennomgang av sportsplan vil bli gjort på møte på klubbhuset tirsdag 20.10.15 kl 20.00

Hele sportsplanen finner du her: Sportsplan FFK utkast v2 24.09.15.pdf

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.