Klubbens ungdomskontakt


Klubbens ungdomskontakt er en person som skal være bindeleddet mellom klubbens styret og ungdomsavdelingen.

Denne personen er tilgjengelig for spørsmål og tilbakemeldinger vedrørende driften av klubbens ungdomsavdeling.

Kontaktperson:

Christine Gürgen

E-post: christine.gurgen@gmail.com

Mobil: 952 57 785