Dugnadsliste - Agder Cup 2019


 

Dugnadsliste 2019: NY Dugnadsliste AC 19.pdf - lastet opp 26. mai 2019

OBS ! dugnadsliste for AC 2021 er ikke klar enda !OBS! Det er gjort noen endringer. Hovedsaklig endringer vedrørende nattevakter på skolene. Vi skal ikke bruke Ueneshallen og dermed er disse vaktene flyttet til Sunde Skole.


Viktig informasjon til de som skal være badevakt: DUGNAD I SVØMMEHALLEN - Agder Cup.pdf


 

Fredag 4. juni, Lørdag 5. juni og Søndag 6. juni

 

Fredag 4.juni til søndag 6. juni arrangeres Agder Cup 2021. Arrangementet vil foregå alle disse tre dagene. Dette er et meget viktig sportslig og økonomisk arrangement for FFK som medfører at alle medlemmer må ta del i arrangementet uansett om de har andre roller/verv i FFK i sesongen 2021.

 

Agder Cup er klubbens største arrangement og dette er med på å finansiere hele klubben. Arrangementet er så stort at vi er avhengig av dugnadsinnsats fra alle. Vi håper derfor at dere alle viser ansvar og stiller opp på deres oppsatte vakter/dugnad. Det er også en god del andre dugnadsarbeidere i sving som ikke står på denne listen, blant annet dommere.

For alle gjelder følgende: 

Du må selv skaffe stedfortreder eller bytte innbyrdes dersom du ikke selv kan stille på oppsatt tid. Du er selv ansvarlig for at denne personen kommer. Det blir kaos dersom noen uteblir, så vær ditt ansvar bevisst.

Det tas forbehold om at det kan skje omrokkeringer underveis!

De som har fått vakter på slutten av dagen må være med å rydde. Kampoppsettet er ennå ikke ferdig. Vet derfor ikke når kampene er ferdig verken lørdag eller søndag. Derfor har vi et lite forbehold angående slutt tid på hver dag.

På forhånd tusen takk for at du hjelper oss!

Dersom annet ikke er oppgitt så er fremmøte i sekretariatet på stadion (ved porten).