Kampavvikling

Retningslinjer for kampavvikling på Uenes

For fullstendig oversikt over kampene til lagene FFK har i serien gå til fotball.no eller bruk appen MinFotball.

Nedenfor finner dere oversikt over hjemmekamper på Uenes for høsten 2020.

Det er viktig at dere benytter oppsatt bane, og riktig type mål for kampene. Oppdatert informasjon om dommere kommer etter hvert.

Vi vil prøve å få lagt inn endringer på tidspunkt for MINI lagene, slik at oversikten i MIN FOTBALL blir riktig. Det er fint hvis dere avtaler med motstanderlag i forkant, slik at de vet hva som er riktig starttidspunkt for kampene.Vennligst meld tilbake dersom dere finner noen kamper som mangler/ er feil.

Som hovedregel ønsker vi at dere benytter egen treningstid/ helger til å gjennomføre kamper utenom oppsatt kampavvikling. Kamp i andre FFK lag sin treningstid må avtales med «eier» av treningstiden. Kamp i andres (Rugby el.) sin treningstid bør ikke skje og må i så fall avtales med «eier» av treningstiden.

Alle flyttinger/byttinger/utsettelser ol SKAL avtales med Rolf Lien eller Jan Kåre Hansen før gjennomføring (påvirker baner, dommere osv.)

Har du spørsmål eller kommentarer til dette ta kontakt med Rolf Lien (lrolf.lien@flekkefjordsparebank.no eller Jan Kåre Hansen (Jankare.hansen@afgruppen.no)