Telenor Xtra i Flekkefjord Fotballklubb


Som et viktig spillerutviklingstiltak er Flekkefjord Fotballklubb stolte av å kunne tilby Telenor Xtra for 3.–7. klassinger.


Tidspunkt skoleåret 2020/2021

3. klassinger: Onsdag kl. 13.15–15.45. (Maks 14 spillere).

4. klassinger: Mandag kl. 13.15–15.45. (Maks 14 spillere).

5.-6. klassinger: Tirsdag og/eller torsdag kl. 13.30-16.00. 7. klassinger: Tirsdag og/eller torsdag kl. 14.30-16.00 (tar ikke del i leksehjelpen). (Maks 30 spillere per dag).Prisoversikt for høst/vår og annen betalingsinformasjon

Priser finner du her
Skattefradrag

Flekkefjord Fotballklubb er pliktig til å innberette innbetalinger for Telenor Xtra til skatteetaten. Det innebærer mulighet for fradrag i inntekt.
Instruktører

  • Øyvind Maude Nedland         
  • Spillere fra Juniorlaget og G15/16


Administrativt ansvarlig og kontaktperson

 

Sigurd Åtland - Innsøking

Øyvind Maude Nedland - Daglig drift


 


Opptak og innsøking

Dette er et tiltak i regi av FFK og derfor vil medlemmer av klubben bli foretrukket. Tiltaket er en mulighet, men ikke en rettighet. Evnen til å holde fokus over tid, innsats, oppførsel og fremmøte på FFK-treninger vil telle positivt i forhold til opptak.

Vi ønsker motiverte spillere med et ønske om å lære, ikke spillere som er der fordi foreldrene ønsker det. Leksehjelp er en del av Telenor Xtra-tilbudet, og det forventes at deltakerne klarer å sitte rolig og bidra til god arbeidsro og godt læringsmiljø på leksehjelptimen.

Ta kontakt med administrativt ansvarlig dersom dere lurer på om Telenor Xtra er et tilbud som passer bra for ditt barn.

Etter at søknadsfristen er utløpt, gjennomfører vi et «styrt» opptak. Ingmar, Sigurd og Øyvind vil på vegne av Sportslig Utvalg administrere dette.


Innsøking:

5.-7. klasse (2010-2008)

Nye søkere sender navn/fødselsdata og kontaktinformasjon til sigurd.aatland@sor.no eller via sms (41618151)/messenger. Fjorårets deltakere søker via facebook og gruppen Telenor Xtra FFK 5.-7.klasse. Skriv inn antall økter og velg tirsdag eller torsdag hvis kun en økt er ønskelig.

 

4. klasse (2011)

Nye søkere sender navn/fødeselsdata og kontaktinformasjon til sigurd.aatland@sor.no eller via sms (41618151)/messenger. Fjorårets deltakere søker via facebook og gruppen Telenor Xtra 2009. Aktuelle dager er mandager og fredager. På fredager foregår treningene på kunstgresset hele året. Skriv antall dager som er aktuelt. Hvis en økt er ønskelig, så er det mandag som er aktuell dag.

 

3. klasse (2012)

Søkere sender navn/fødselsdata og kontaktinformasjon til sigurd.aatland@sor.no eller via sms/messenger. 


Kontaktinformasjon:  

Sigurd Åtland: Mobil 41618151 Mail: sigurd.aatland@sor.no

Øyvind Maude Nedland Mobil: 988 81 133