Telenor_xtra_logo_horisontal.jpg

Betalingsinformasjon m.m.

Klasse

En dag

To dager

Merknad

Høst

Vår

Høst

Vår

3.

2.000

Med leksehjelp

2.000

Med leksehjelp

4.

2.000

Med leksehjelp

2.000

Med leksehjelp

3.000

3.000


5. og 6.

2.000

Med leksehjelp

2.000

Med leksehjelp

3.200

Med leksehjelp

3.200

Med leksehjelp


7.

1.600

Uten leksehjelp

1.600

Uten leksehjelp

2.600

Uten leksehjelp

2.600

Uten leksehjelp

Søskenmoderasjon

Vi har 50% søskenmoderasjon, slik at billigste deltaker bare betaler halvparten av ordinær pris.


Inkludert i pris

  • Frukt
  • Utstyrspakken følger Telenor Xtra sine nasjonale retningslinjer
  • Innarbeidet sportslig opplegg
  • Eventuelt deltakelse i turnering for 3. - 7. klasse


Fakturering

Det faktureres for en hel periode:

  • Høsten faktureres i løpet av september måned
  • Våren faktureres innen utgangen av januar.

Husk å påføre fakturanummer ved betaling.