Æresmedlemmer


Klubben har per i dag følgende æresmedlemmer:

  • Elida Johansen
  • Thorleif Sigbjørnsen
  • Astrid Lindeland
  • Terje Johnsen
  • Kjell Kvinlaug
  • Jan Sigbjørnsen
  • Svein Magne Meland